děti 3

Dětský sluch

31.5.2016

Až 95% dětí se sluchovým postižením se narodí v prostředí, kde se nikdy dříve sluchové postižení nevyskytlo a kdy ani průběh těhotenství nebo porodu nenaznačovali nějaké obtíže.

Zrádnost sluchového postižení spočívá především v tom, že není na první pohled viditelné a přitom, je-li zanedbáno, snižuje u dítěte schopnost navazovat sociální kontakty a získávat informace o svém okolí, limituje se rozvoj osobnosti dítěte, jakož i schopnost mluvené komunikace a učení. Ztráta sluchu by měla být diagnostikována do konce prvního roku života, nejpozději do období fyziologického nástupu řeči. Z toho je patrné, že čas zde hraje významnou roli.

Pokud není sluch dítěte vyšetřen a diagnostikován z jakéhokoli důvodu již v samotném období po narození, dochází ke značnému riziku dlouhodobého poškození vývoje dítěte, které nedostane adekvátní péči, což má negativní dopad nejen na dítě, ale i jeho rodinu. Z tohoto problému vychází a reaguje na něj, projekt „Včasnou diagnostikou sluchového postižení k plnohodnotnému životu dítěte a jeho rodiny“, jehož celkovým cílem je vytvoření uceleného systému eliminujícího špatnou nebo opožděnou diagnostiku dítěte se sluchovým nebo kombinovaným postižením, který umožní dítěti i jeho rodině včasné zapojení do navazujícího komplexu specializované odborné péče.

 

Autor: redakce idetskysluch.cz

Foto: archiv idetskysluch.cz

 

 

inzerce
Úvodník

Vážení čtenáři,

pociťuji velký respekt ke všem rodičům, kteří „ustojí“ dlouhodobě velmi náročnou situaci, kdy se postupně dozvídají další a další diagnózy svého dítěte, mnohdy sdělené velmi necitlivě a s různě se měnícími závažnými prognózami. Samotná péče o dítě s kombinovaným postižením, ať už jakékoli, je nesmírně náročná, zpravidla znamená i řadu návštěv mnoha lékařů, které jsou traumatické pro děti i dospělé.Rodiče musí reagovat na dotazy a různorodé reakce svého okolí, sami si musí hledat a vyhodnocovat informace, jak postupovat dál... Asi nejtěžší a nejdůležitější je uchovat si rodičovský optimismus a udržet fungování rodiny v co největší možné běžnosti.

Pak se může stát něco úžasného az dětí, o kterých jsme slyšeli, že nebudou chodit nebo budou potřebovat stálou osobní asistenci, jsou děti veselé, komunikující, jezdící na monoski nebo i děti integrované v běžných školách, děti, které žijí stejně pestrý dětský život jako jejich vrstevníci, kteří měli více štěstí. Několik podobně silných příběhů najdete nyní i na tomto portálu. Korespondují se druhým letošním vydáním magazínu Dětského sluchu, který jsme věnovali rodinám s dětmi s kombinovaným postižením. Příběhy Huga, Honzíka, Viktorky a dalších dětí a jejich skvělých rodin,  shodně ukazují,jak je důležité nezůstat sám, jak důležitá je podpora celé rodiny i pomoc podpůrných služeb.  Najdete zde i rady a doporučení,jak s dětmi pracovat, co sledovat a na koho se obrátit. Péče o děti, které mají více postižení, není nikdy jednoduchá a rodiče nevědí s jistotou, jak to půjde dál. Důležité je jejich odhodlání a důvěra v sebe i děti.

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte se námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Facebook
Nejnovější trendy a aktuality
YouTube kanál
Zajímavé reportáže a rozhovory
Partneři
Partneři-2 Partneři-4 cez 4 malý sirda úřad vlády 2
inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.