Nadpis článku Další novinky
pardubice4

Komunikujeme ve společném rytmu

24.9.2018

Představení týdenního kurzu pro neslyšící děti v Pardubicích.

Rozvoj slovní a znakové zásoby, posílení orientačních schopností, samostatnosti, sociálních vztahů, podpora komunikačních dovedností. Témata, která rezonovala týdenním kurzem pro děti se sluchovým postižením, jejich slyšící sourozence a kamarády. Kurz realizoval Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Pardubicích za finanční podpory Elektrárny Opatovice, a.s.  

Celkem patnáct dětí ve věku od pěti do třinácti let se společnými hrami učilo porozumět ostatním, nalézat vlastní zdroje a zlepšovat vyjadřovací schopnosti. V průběhu týdne od 30. července do 3. srpna 2018 probíhaly denní činnosti podle jednotného scénáře. Ranní komunikační kroužek s rozvojem slovní a znakové zásoby obvykle doprovázela aktivizace pomocí hudebních nástrojů. Následovaly lektorované workshopy, posilující vzájemnou koordinaci mezi dětmi a jejich vyjadřovací schopnosti. Společné hry pokračovaly odpoledne, kdy se dostala ke slovu mimo jiné výroba hudebních nástrojů, tvorba deníku i vyplňování kvízů a řešení tematických hlavolamů. Všechny aktivity byly uzpůsobené věku jednotlivých dětí.

Náročnost a odbornost programu vyvážil prostor pro odpočinek a volnou hru. Převážná většina zúčastněných dětí je uživateli sluchadel a kochleárních implantátů, které jim v menší či větší míře zprostředkovávají svět zvuků a řeči. Přestože jsou kompenzační pomůcky pro děti nepostradatelnými pomocníky, během kurzu se každý den našla chvíle, kdy je ochotně dávaly do svých pouzder. Horké letní dny totiž přímo vybízely k osvěžení pod venkovní zahradní sprchou. (A s vodou si, jak známo, technika nerozumí.) 

Jaká denní témata byla pro děti připravena? Pondělní „Muzikoterapie“ přinesla hudební pohádku z Afriky a seznámení s málo známými hudebními nástroji. V průběhu dne si děti vytvořily bubínek z papírových talířů, hrachu a rýže, a společnými silami začaly tvořit dešťovou hůl. Důraz byl kladen také na komunikační hry, znakovanou verzi tiché pošty a mnoho dalšího. Úterní téma „Dramatizace projevu“ v sobě neslo prvek neverbálního vyjadřování, schopnosti sebeprezentace a uvědomění si vlastních komunikačních nároků. Improvizační hry, pohybové hry ve dvojicích, dramatizace příběhu o cestě k moři, stanoviště posilující zrakové vnímání, koncentraci, rozšiřující slovní a znakovou zásobu; to je jen malý výčet aktivit, která byla pro děti druhý den kurzu připravena. 

Ve středu se všichni těšili na dopolední „Bubenickou dílnu“ pod vedením externího lektora. Během necelých dvou hodin se děti zábavnou formou trénovaly ve schopnosti rytmizace, v koordinaci zraku a sluchu a spolupráci s ostatními. Bubnování na recyklovatelné materiály a bodydrumming provázel příběh o pirátech. Také zde bylo mluvené slovo tlumočené do znakového jazyka. „Lucinka s Péťou vyprávěli, jak bubnovali na vše možné, a doma nám pak předváděli. Hrnce jsem jim pro jistotu nepůjčila, abych měla v čem vařit,“ sdělila maminka sourozenecké dvojice.

Předposlední den se ve dvou fázích konal workshop „Zážitkem k porozumění“, zaměřený na emoce a jejich prožívání. Děti se zamýšlely nad jednotlivými emocemi a jejich projevy, učily se bezeslovně vyjádřit vlastní pocity a přemýšlely nad tím, kde v těle sídlí radost, smutek, vztek, strach a údiv. Překvapivé byly výstupy ze skupinové práce.  3 D model jen z několika málo pomůcek a při dodržování určitých pravidel se původně jevil jako nereálný. Počáteční rozpaky a tápání ve skupinové komunikaci se podařilo překonat a pod rukama dětí vznikly tři originální a krásné stavby. Odměnou byla neskrývaná radost z výsledků společné práce.

Každý den pozdě odpoledne si rodiče vyzvedávali svá unavená, ale spokojená dítka. Výjimkou byl čtvrtek, kdy možnosti přespání dítěte využili všichni rodiče, a tak se navíc konala odpolední stepovaná s plněním úkolů, slavnostní pizza večeře, zahradní hrátky a večerní hudební naladění na spánek.

Pátek byl vyhrazen opakování všech poznatků, dokončení dešťové hole a dramatizaci. Volnější denní režim při zahrnutí her byl zakončen předáním dárečků v podobě originálních triček a šátků. Děti ještě využily možnosti ochlazení pod venkovní sprchou a nastal čas na odchod domů. „Proč tu nemůžeme být ještě zítra a pozítří?“ ptali se děti.

Děkujeme všem za jejich nadšení a elán, praktikantkám a kolegyním za spolupráci, donátorovi za finanční podporu! Vážíme si toho a budeme se těšit zase příště!

 

Připravila: Romana Procházková, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice

Foto: Romana Procházková

inzerce
Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je všeobecně známo, že včasná diagnostika je základním předpokladem pro úspěšnou kompenzaci a rehabilitaci sluchové vady a předurčuje tak celkový vývoj dítěte. Proč se tedy stále setkáváme s příběhy rodičů, kteří museli v dlouhém a složitém období, plném nejistoty, pátrat po tom, co vlastně ve vývoji jejich dítěte není v pořádku? Je nutné, aby do života rodičů zasahovaly i tyto pocity? „Těžko se srovnávám hlavně s tím, že jsme na vadu sluchu přišli tak pozdě.Přemýšlím, kolik křivd jsme na něm napáchali, když jsme si mysleli, že zlobí, že neposlouchá, přitom dnes už vím, že kolikrát neslyšel, nerozuměl, nevěděl, co jsme po něm chtěli. S tím se mi těžko smiřuje,“ vysvětluje jedna z maminek, které se redakci časopisu Dětský sluch svěřily se svou složitou rodičovskou zkušeností. Třetí letošní číslo tištěného magazínu Dětský sluch, které vyšlo v polovině září, jsme věnovali právě včasné diagnostice. Část textů z tohoto vydání budeme postupně publikovat i zde na portálu.

Zkušenosti ze zahraničí prokazatelně dokládají efektivitu funkčních národních screeningových systémů v jiných zemích, že i naše regionální a lokální zkušenosti v České republice mají pozitivní a statisticky významné výsledky, jak potvrzují lékařky Zuzana Šálková a Eva Havlíková. Také Tamtam se od roku 1998 snaží podporovat proces zavedení celoplošného screeningu sluchových vad v České republice, jak se můžete dočíst v článcích Věry Pažourkové, Anny Kučerové a Anny Jiříčkové. Kontinuálně sledujeme, že mezi našimi klienty přibývá dětí, které mají ve čtyřech měsících kvalitní sluchadlo a rodiče, kteří vědí, jak sluch a komunikaci svého dítěte rozvíjet. Bohužel ale registrujeme i rodiče, a není jich málo, kteří o vyšetření sluchu v porodnici vůbec nevědí, nebo naopak vyšetřením projdou, ale netuší, co mají dělat dál. Mnozí ještě ve dvou letech věku dítěte žijí s informací, že jejich dítě je opožděné. Proč nemohou být vyšetřeni novorozenci ve všech porodnicích? Proč nemohou dostat všichni rodiče srovnatelné informace? Proč nemáme v České republice jednotné metodické vedení a národní registr? Bude se systém u nás nějak měnit? Co můžeme pro pozitivní změnu udělat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v posledním čísle Dětského sluchu a na portálu www.idetskysluch.cz.

Díky mnoha zapáleným (vytrvalým,nadšeným, obětavým) lidem, jmenovitě musím vzpomenout na pana docenta Zdeňka Kabelku, jsme na správné cestě a nikoli jen na jejím začátku. Věřím, že každý krok správným směrem je užitečný a jsem přesvědčena, že dobré věci poslouží i toto číslo Dětského sluchu a veškeré informace na portálu idetskysluch.cz věnované včasné diagnostice.

 

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte se námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Facebook
Nejnovější trendy a aktuality
YouTube kanál
Zajímavé reportáže a rozhovory
Partneři
Partneři-2 Partneři-4 cez 4 malý sirda úřad vlády 2
inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.