Nadpis článku Další novinky
screening1

Zkušenosti s novorozeneckým screeningem sluchu ve Velké Británii

7.8.2018

Ve Velké Británii je ustanoven národní program novorozeneckého screeningu sluchu (Newborn Hearing Screening Programme, dále NHSP). Národní výbor pro screening (The UK National Screening Commitee) je zodpovědný za stanovení pravidel novorozeneckého screeningu.

Je doporučeno, aby všechny děti podstoupily novorozenecký screeningu sluchu, aby byly zachyceny děti s vrozenou ztrátou sluchu.  NHSP si klade za cíl rovný přístup k jednotnému a kvalitně zajištěnému screeningu sluchu napříč celým Spojeným královstvím. Důležitým cílem je také poskytnutí vysoce kvalitních informací rodinám tak, aby se mohli o screeningu informovaně rozhodnout.

NHSP stanovuje národní standardy kvality screeningu sluchu, které mají pomoci zajistit vysokou úroveň programu novorozeneckého screeningu sluchu a podpořit zdravotníky a jiné odborníky. To zahrnuje vytvoření a pravidelnou revizi standardů kvality a každoroční sbírání a vyhodnocování dat. Zajištění kvality pokrývá celý proces screeningu, počínaje pozváním ke screeningu přes rescreening až po případné následné intervence a služby v případě potřeby u dětí, které screeningem neprojdou.

NHS Newborn Hearing Screening Programme Standards 2016 to 2017

Fakta o screeningu sluchu ve VB

  • Existují jasně definované cesty procesem screeningu sluchu u novorozenců jak pro fyziologické, tak i rizikové novorozence. Newborn hearing screening: care pathways.
  • Screening sluchu by měl být nabídnut všem narozeným dětem do čtyř až pěti týdnů po narození, nejpozději však do tří měsíců věku.
  • Jsou stanoveny dvě metody: otoakustické emise (OAE) a vyšetření kmenových evokovaných potenciálů (AABR)

Informační materiály pro rodiče

Ve Spojeném království mají vytvořenu brožuru věnovanou screeningovým metodám zahrnujícím různé vyšetření cílené na různé typy postižení, a to už během těhotenství či krátce po něm. Screening test for you and your baby.

 

Kromě toho mají také materiál určený rodičům dětí na speciální jednotce intenzivní péče, kde jsou popsány screeningové metody včetně screeningu sluchu: Babies in special care units: screening tests for your baby.

Pro rodiče, kteří směřují na další vyšetření na specializované audiologické pracoviště, je určen materiál popisující průběh a smysl návštěvy takového pracoviště a možné výsledky: Your baby´s visit to audiology clinic.

Pro rodiny s dětmi, kterým je diagnostikováno sluchové postižení, jsou určeny publikace, které shrnují odpovědi na základní otázky. Jsou rozdělené na problematiku sluchového postižení, jednostranné hluchoty a mírné nedoslýchavosti.

Your baby has a hearing loss, parent information

Your baby has a hearing loss in one ear, parent information

Your baby has a mild hearing loss, parent information

K dispozici jsou také záznamové archy, kde je uvedeno, co mají rodiče sledovat, aby rozpoznali případné obtíže ve sluchovém rozvoji jejich dítěte. Jsou rozdělené na vývoj předřečových a řečových dovedností od narození do tří let: Making sounds checklist  a na reagování na zvuky a řeč do dvanácti měsíců: Reaction to sounds checklist .

Výsledky screeningových vyšetření se zapisují do zdravotní knížky zvané Red book. Do této knihy zapisují zdravotníci po narození dítěte všechny důležité údaje týkající se zdravotního stavu dítěte jako například hmotnost, očkování atp. Také rodiče sami si mohou do knihy zapisovat i pro ně další důležité informace. V Red book rodiče najdou přehled vývojových milníků. V některých oblastech Spojeného království je dostupná také elektronická verze této zdravotní knížky: eRedbook

 

Existují i webové stránky, kde rodiče najdou potřebné informace týkající se screeningu sluchu (např. informační video Newborn hearing screening).

Na podporu zdravotníků a všech zúčastněných stran v procesu screeningu sluchu ve Spojeném království je vytvořen manuál s pokyny, které se ke screeningu vztahují. Tento materiál například:

  • zahrnuje a upřesňuje klíčové kontakty
  • vymezuje zodpovědnosti pracovníků a jejich kompetence
  • specifikuje požadované zaškolení a další profesní rozvoj
  • věnuje se také možným rizikovým oblastem či mimořádným situacím, které by mohly během screeningu nastat
  • popisuje požadavky na vybavení a potřebné protokoly
  • popisuje každodenní řízení a směřování pacientů aktuálně zahrnutých v procesu screeningu sluchu
  • poskytuje informace o národním NHSP IT systému

NHSP operational guidance

NHSP má nástroje pro zpětnou kontrolu průběhu screeningového programu. Existují klíčové ukazatele, které jsou čtvrtletně zaznamenávány a odesílány do národního systému.

NHSP: national data reporting

ZDROJE:

 

Připravila: PhDr. Anna Jiříčková, vedoucí poradce Rané péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam

Fotografie: Shutterstock.com

inzerce
Úvodník

Vážení čtenáři,

pociťuji velký respekt ke všem rodičům, kteří „ustojí“ dlouhodobě velmi náročnou situaci, kdy se postupně dozvídají další a další diagnózy svého dítěte, mnohdy sdělené velmi necitlivě a s různě se měnícími závažnými prognózami. Samotná péče o dítě s kombinovaným postižením, ať už jakékoli, je nesmírně náročná, zpravidla znamená i řadu návštěv mnoha lékařů, které jsou traumatické pro děti i dospělé.Rodiče musí reagovat na dotazy a různorodé reakce svého okolí, sami si musí hledat a vyhodnocovat informace, jak postupovat dál... Asi nejtěžší a nejdůležitější je uchovat si rodičovský optimismus a udržet fungování rodiny v co největší možné běžnosti.

Pak se může stát něco úžasného az dětí, o kterých jsme slyšeli, že nebudou chodit nebo budou potřebovat stálou osobní asistenci, jsou děti veselé, komunikující, jezdící na monoski nebo i děti integrované v běžných školách, děti, které žijí stejně pestrý dětský život jako jejich vrstevníci, kteří měli více štěstí. Několik podobně silných příběhů najdete nyní i na tomto portálu. Korespondují se druhým letošním vydáním magazínu Dětského sluchu, který jsme věnovali rodinám s dětmi s kombinovaným postižením. Příběhy Huga, Honzíka, Viktorky a dalších dětí a jejich skvělých rodin,  shodně ukazují,jak je důležité nezůstat sám, jak důležitá je podpora celé rodiny i pomoc podpůrných služeb.  Najdete zde i rady a doporučení,jak s dětmi pracovat, co sledovat a na koho se obrátit. Péče o děti, které mají více postižení, není nikdy jednoduchá a rodiče nevědí s jistotou, jak to půjde dál. Důležité je jejich odhodlání a důvěra v sebe i děti.

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte se námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Facebook
Nejnovější trendy a aktuality
YouTube kanál
Zajímavé reportáže a rozhovory
Partneři
Partneři-2 Partneři-4 cez 4 malý sirda úřad vlády 2
inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.