O portálu

IDĚTSKÝSLUCH.CZ - KDO JSME?

31.5.2016

Ověřené a aktuální infromace od nezávislého zdroje.

dítě s implantátem znakovka bubny

Tento unikátní portál představuje přirozenou vstupní bránu do problematiky sluchu a je komplexním, seriózním zdrojem informací o dětském sluchu. Informace, které zde uživatelé naleznou, jim pomohou zorientovat se v problematice sluchu a sluchových postižení, a budou trvale snižovat negativní dopady ztráty sluchu, jak na dítě a jeho rodiče, tak na širší rodinu.

Mimoto chce být portál i významným zdrojem informací pro odborníky a další zájemce o problematiku sluchového postižení např. z řad studentů. Zřizovatelem portálu je Centrum pro dětský sluch Tamatam o.p.s., které čerpá ze své více než 25 leté zkušenosti práce s rodiči a dětmi se sluchovým postižením. Informační portál www.idetskysluch.cz  úzce spolupracuje s odborným čtvrtletníkem Dětský sluch a největší odbornou knihovnou v ČR, která se zabývá problematikou sluchu a sluchových postižení.  

                                          

 

Historie a současnost Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Organizace vznikla v roce 1990 s názvem Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., z iniciativy rodičů dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří se snažili obhajovat a prosazovat zájmy svých dětí. Především usilovali o lepší podmínky pro vzdělávání svých dětí tak, aby jejich vzdělání bylo plnohodnotné, děti měly možnost se integrovat do přirozených dětských kolektivů a v budoucnu nalézt pracovní uplatnění. Inspiraci čerpali ze zahraničních zkušeností, zahraniční odborné literatury i od neslyšících lidí.

Situace pro děti se sluchovým postižením byla v té době velmi nepříznivá. Nebyl akceptován znakový jazyk jako plnohodnotný komunikační prostředek. Neexistoval zákon o znakovém jazyce. Ve školách byla používána výhradně orální vzdělávací metoda, rodiče byli nuceni dávat své děti do internátních škol už v předškolním věku, děti byly zařazovány do škol dle velikosti ztráty sluchu, ve školách byly redukované osnovy, byl velmi omezený počet učebních oborů. Pedagogové se učili, že sluchové postižení je zákonitě provázané s mentálním postižením a děti se sluchovým postižením nejsou schopné abstraktního myšlení. Bohužel i v oblasti kompenzačních pomůcek byla situace neuspokojivá, děti dostávaly krabičková sluchadla, která byla velmi nekvalitní, neexistovala digitální sluchadla ani kochleární implantáty.

Krátce po svém vzniku se Federace stala členem mezinárodní rodičovské organizace FEPEDA, jejímž členem je dosud. V prvním období svého fungování se členové Federace zaměřili na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení, založili Informační centrum s knihovnou, kde byla shromažďována díla týkající se sluchového postižení, věnovali se překladatelské, publikační a vydavatelské činnosti. Knihovna je dosud unikátem v ČR, čítá více než 6000 titulů. Další aktivity byly orientovány na přípravu zákona o znakové řeči a na změnu odborného názoru na problematiku sluchového postižení. Mezi první nabízené služby patří speciální psychologická poradna pro neslyšící.

V období od roku 2001 došlo k hlubší profesionalizaci organizace. V souladu s celospolečenskými změnami se mění i přístup rodičů, kteří mají především potřebu čerpat kvalitní služby, nikoli potřebu se sdružovat. Je přijat zákon o sociálních službách, na jehož prosazení se Federace podílela. Významně přibývá klientských rodin. Je vybudováno a otevřeno Středisko rané péče Tamtam v Olomouci. Je rozšířena spolupráce s pediatry, foniatry a dalšími odborníky.

V roce 2007 Federace registruje dle zákona čtyři sociální služby. Pro poskytování sociálně aktivizačních služeb vytváří nová pracoviště v Ostravě, v Liberci a v Pardubicích. Nabízí ucelený komplex sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Ročně využívá služeb Federace 500–600 rodin s dětmi se sluchovým postižením a více než 2000 individuálních klientů. Organizace realizuje řadu významných, víceletých projektů s celospolečenským dopadem zaměřených na prosazení celoplošného screeningu sluchových vad, na zkvalitnění rehabilitace a rozšíření možností integrace dětí se sluchovým postižením.

V roce 2013 se organizace transformuje, občanské sdružení mění svou právní formu a stává se obecně prospěšnou společností s názvem Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Od roku 2014 vystupuje organizace pod novým názvem, prohlubuje spolupráci s neonatology a foniatry, usiluje o systémovost a standardizaci v péči o děti se sluchovým postižením i v oblasti zdravotnické. Intenzivně pracuje na mezioborové spolupráci. Realizuje další velké projekty, vyvíjí aplikaci pro tablety určenou na rozvoj komunikace dětí, vydává nové knihy pro rodiče i odborníky.

Činnost organizace se zaměřuje mimo standardizovaných sociálních služeb na oblast diagnostiky, kompenzace sluchové vady, rehabilitace i integrace dětí do běžné společnosti.

 

inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.