Nadpis článku Péče o dítě
sourozenci

Sourozenecké vztahy

26.5.2016

Pro dítě se sluchovým postižením je sourozenec vždy velkým přínosem.

Rodičům narození dalšího, zdravého dítěte obvykle přináší uspokojení z rodičovství nezatíženého nutností častých vyšetření, neustálého sledování zdravotního stavu dítěte, obtížného rozhodování o optimální volbě komunikační strategie, dlouhodobé logopedické práce. Na druhou stranu samozřejmě zvyšuje každé další dítě v rodině časovou i finanční zatíženost rodiny. Pro dítě se sluchovým postižením je sourozenec vždy velkým přínosem. Má v něm kamaráda na hraní, vzor pro sociální nápodobu, učí se komunikaci s dětmi, v případě slyšícího sourozence má i další řečový vzor, u sourozence se stejným postižením možnost přirozené komunikace ve znakové řeči. Každé další dítě výrazně zvýší počet komunikačních kanálů v rodině a obohatí tak rodinou komunikaci.

Zatímco v rodině s jedním dítětem probíhá interakce pouze mezi otcem - matkou, matkou - dítětem a otcem a dítětem, ve čtyřčlenné rodině je již těchto kanálů šest a v rodině se třemi dětmi deset. To, že je méně času na individuální práci s dítětem, bohatě vyvažují sociální dovednosti, které dítě v rodině se sourozencem získá. Samozřejmě že rodiče, kteří se z jakýchkoli důvodů rozhodnout mít jen jedno dítě, mohou mnoho udělat proto, aby z jejich dítěte nevyrostl typický jedináček. Musí si ale uvědomovat všechny důsledky, které dítěti nepřítomnost sourozence přináší, a snažit se o jejich zmírnění.

A jak je to se sourozenci slyšícími? Tam už není situace tak výrazně pozitivní. Na jedné straně dlouhodobé studie potvrzují, že z nich vyrůstají lidé tolerantní, citliví a bez předsudků, kteří nehodnotí druhé podle jejich vnějších projevů, bývají v dospělosti zodpovědnější a často i výběr jejich povolání bývá ovlivněn soužitím se sourozencem s postižením. Více si váží zdraví jako významné životní hodnoty. Na straně druhé právě oni nejvíce pociťují zvýšené nároky postiženého dítěte, od nich se očekává, že v případě potřeby pochopí a ustoupí se svými nároky stranou. Dojde-li mezi sourozenci ke konfliktu, rodiče mnohdy reagují velmi emotivně a mají tendenci vinit zdravé dítě, přitom konflikty mezi sourozenci jsou normální a neodmyslitelně patří k sourozeneckým vztahům. Děti někdy negativně pociťují, mají-li brát svého bratra či sestru ven, mohou se přitom setkat s výsměchem vrstevníků a nepochopením dospělých. Stává se, že rodiče automaticky předpokládají, že zdraví sourozenci vědí, jak a proč k postižení došlo, že situaci rozumí a nepodají jim vysvětlení odpovídající jejich rozumové úrovni.

Rodina samozřejmě předává část zodpovědnosti na zdravé sourozence a to již ve velmi nízkém věku. Považujeme za samozřejmé, že slyšící bratr či sestra zavolá sourozence k večeři, vyřídí telefonický rozhovor, tlumočí při jednání s neznámými lidmi. Především na nejstarší sestry dětí s postižením jsou kladeny největší nároky a očekává se od nich míra zodpovědnosti, která neodpovídá jejich věku. Často i výběr partnera je u sourozenců ovlivněn postiženým dítětem, hledají partnera stejně zodpovědného, s kladným přístupem k lidem s handicapem a v pozadí tohoto neuvědomělého výběru bývá i nevyřčené očekávání rodičů, že se o postiženého sourozence budou v dospělosti starat a budou mu oporou. S rychlým rozvojem možností genetické diagnostiky vznikají i nové a těžko řešitelné otázky, např. vhodný výběr partnera, vím-li, že jsem nositelem recesivního genu, způsobujícího poruchy sluchu. Abychom situaci zdravým sourozencům usnadnili, je především třeba v rodině o problematice postižení otevřeně hovořit, vracet se k již prodiskutovaným otázkám na vyšší úrovni, tak jak to odpovídá rozumovému vývoji dětí, nevytvářet žádná tabu, o nichž se nesmí mluvit, připustit i negativní pocity jednoho dítěte ke druhému, oceňovat všechnu jejich pomoc, neklást na ně nepřiměřené požadavky. A samozřejmě ujišťovat všechny děti o naší lásce a podpoře.

 

Autor: redakce idetskysluch.cz

Foto: Shutterstock


inzerce
Úvodník

Vážení čtenáři,

pociťuji velký respekt ke všem rodičům, kteří „ustojí“ dlouhodobě velmi náročnou situaci, kdy se postupně dozvídají další a další diagnózy svého dítěte, mnohdy sdělené velmi necitlivě a s různě se měnícími závažnými prognózami. Samotná péče o dítě s kombinovaným postižením, ať už jakékoli, je nesmírně náročná, zpravidla znamená i řadu návštěv mnoha lékařů, které jsou traumatické pro děti i dospělé.Rodiče musí reagovat na dotazy a různorodé reakce svého okolí, sami si musí hledat a vyhodnocovat informace, jak postupovat dál... Asi nejtěžší a nejdůležitější je uchovat si rodičovský optimismus a udržet fungování rodiny v co největší možné běžnosti.

Pak se může stát něco úžasného az dětí, o kterých jsme slyšeli, že nebudou chodit nebo budou potřebovat stálou osobní asistenci, jsou děti veselé, komunikující, jezdící na monoski nebo i děti integrované v běžných školách, děti, které žijí stejně pestrý dětský život jako jejich vrstevníci, kteří měli více štěstí. Několik podobně silných příběhů najdete nyní i na tomto portálu. Korespondují se druhým letošním vydáním magazínu Dětského sluchu, který jsme věnovali rodinám s dětmi s kombinovaným postižením. Příběhy Huga, Honzíka, Viktorky a dalších dětí a jejich skvělých rodin,  shodně ukazují,jak je důležité nezůstat sám, jak důležitá je podpora celé rodiny i pomoc podpůrných služeb.  Najdete zde i rady a doporučení,jak s dětmi pracovat, co sledovat a na koho se obrátit. Péče o děti, které mají více postižení, není nikdy jednoduchá a rodiče nevědí s jistotou, jak to půjde dál. Důležité je jejich odhodlání a důvěra v sebe i děti.

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte se námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Facebook
Nejnovější trendy a aktuality
YouTube kanál
Zajímavé reportáže a rozhovory
Partneři
Partneři-2 Partneři-4 cez 4 malý sirda úřad vlády 2
inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.