Nadpis článku Trendy v zahraničí
screening1

Zkušenosti s novorozeneckým screeningem sluchu ve Velké Británii

11.11.2018

Ve Velké Británii je ustanoven národní program novorozeneckého screeningu sluchu (Newborn Hearing Screening Programme, dále NHSP). Národní výbor pro screening (The UK National Screening Commitee) je zodpovědný za stanovení pravidel novorozeneckého screeningu.

Je doporučeno, aby všechny děti podstoupily novorozenecký screeningu sluchu, aby byly zachyceny děti s vrozenou ztrátou sluchu.  NHSP si klade za cíl rovný přístup k jednotnému a kvalitně zajištěnému screeningu sluchu napříč celým Spojeným královstvím. Důležitým cílem je také poskytnutí vysoce kvalitních informací rodinám tak, aby se mohli o screeningu informovaně rozhodnout.

NHSP stanovuje národní standardy kvality screeningu sluchu, které mají pomoci zajistit vysokou úroveň programu novorozeneckého screeningu sluchu a podpořit zdravotníky a jiné odborníky. To zahrnuje vytvoření a pravidelnou revizi standardů kvality a každoroční sbírání a vyhodnocování dat. Zajištění kvality pokrývá celý proces screeningu, počínaje pozváním ke screeningu přes rescreening až po případné následné intervence a služby v případě potřeby u dětí, které screeningem neprojdou.

NHS Newborn Hearing Screening Programme Standards 2016 to 2017

Fakta o screeningu sluchu ve VB

  • Existují jasně definované cesty procesem screeningu sluchu u novorozenců jak pro fyziologické, tak i rizikové novorozence. Newborn hearing screening: care pathways.
  • Screening sluchu by měl být nabídnut všem narozeným dětem do čtyř až pěti týdnů po narození, nejpozději však do tří měsíců věku.
  • Jsou stanoveny dvě metody: otoakustické emise (OAE) a vyšetření kmenových evokovaných potenciálů (AABR)

Informační materiály pro rodiče

Ve Spojeném království mají vytvořenu brožuru věnovanou screeningovým metodám zahrnujícím různé vyšetření cílené na různé typy postižení, a to už během těhotenství či krátce po něm. Screening test for you and your baby.

 

Kromě toho mají také materiál určený rodičům dětí na speciální jednotce intenzivní péče, kde jsou popsány screeningové metody včetně screeningu sluchu: Babies in special care units: screening tests for your baby.

Pro rodiče, kteří směřují na další vyšetření na specializované audiologické pracoviště, je určen materiál popisující průběh a smysl návštěvy takového pracoviště a možné výsledky: Your baby´s visit to audiology clinic.

Pro rodiny s dětmi, kterým je diagnostikováno sluchové postižení, jsou určeny publikace, které shrnují odpovědi na základní otázky. Jsou rozdělené na problematiku sluchového postižení, jednostranné hluchoty a mírné nedoslýchavosti.

Your baby has a hearing loss, parent information

Your baby has a hearing loss in one ear, parent information

Your baby has a mild hearing loss, parent information

K dispozici jsou také záznamové archy, kde je uvedeno, co mají rodiče sledovat, aby rozpoznali případné obtíže ve sluchovém rozvoji jejich dítěte. Jsou rozdělené na vývoj předřečových a řečových dovedností od narození do tří let: Making sounds checklist  a na reagování na zvuky a řeč do dvanácti měsíců: Reaction to sounds checklist .

Výsledky screeningových vyšetření se zapisují do zdravotní knížky zvané Red book. Do této knihy zapisují zdravotníci po narození dítěte všechny důležité údaje týkající se zdravotního stavu dítěte jako například hmotnost, očkování atp. Také rodiče sami si mohou do knihy zapisovat i pro ně další důležité informace. V Red book rodiče najdou přehled vývojových milníků. V některých oblastech Spojeného království je dostupná také elektronická verze této zdravotní knížky: eRedbook

 

Existují i webové stránky, kde rodiče najdou potřebné informace týkající se screeningu sluchu (např. informační video Newborn hearing screening).

Na podporu zdravotníků a všech zúčastněných stran v procesu screeningu sluchu ve Spojeném království je vytvořen manuál s pokyny, které se ke screeningu vztahují. Tento materiál například:

  • zahrnuje a upřesňuje klíčové kontakty
  • vymezuje zodpovědnosti pracovníků a jejich kompetence
  • specifikuje požadované zaškolení a další profesní rozvoj
  • věnuje se také možným rizikovým oblastem či mimořádným situacím, které by mohly během screeningu nastat
  • popisuje požadavky na vybavení a potřebné protokoly
  • popisuje každodenní řízení a směřování pacientů aktuálně zahrnutých v procesu screeningu sluchu
  • poskytuje informace o národním NHSP IT systému

NHSP operational guidance

NHSP má nástroje pro zpětnou kontrolu průběhu screeningového programu. Existují klíčové ukazatele, které jsou čtvrtletně zaznamenávány a odesílány do národního systému.

NHSP: national data reporting

ZDROJE:

 

Připravila: PhDr. Anna Jiříčková, vedoucí poradce Rané péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam

Fotografie: Shutterstock.com

inzerce
Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je všeobecně známo, že včasná diagnostika je základním předpokladem pro úspěšnou kompenzaci a rehabilitaci sluchové vady a předurčuje tak celkový vývoj dítěte. Proč se tedy stále setkáváme s příběhy rodičů, kteří museli v dlouhém a složitém období, plném nejistoty, pátrat po tom, co vlastně ve vývoji jejich dítěte není v pořádku? Je nutné, aby do života rodičů zasahovaly i tyto pocity? „Těžko se srovnávám hlavně s tím, že jsme na vadu sluchu přišli tak pozdě.Přemýšlím, kolik křivd jsme na něm napáchali, když jsme si mysleli, že zlobí, že neposlouchá, přitom dnes už vím, že kolikrát neslyšel, nerozuměl, nevěděl, co jsme po něm chtěli. S tím se mi těžko smiřuje,“ vysvětluje jedna z maminek, které se redakci časopisu Dětský sluch svěřily se svou složitou rodičovskou zkušeností. Třetí letošní číslo tištěného magazínu Dětský sluch, které vyšlo v polovině září, jsme věnovali právě včasné diagnostice. Část textů z tohoto vydání budeme postupně publikovat i zde na portálu.

Zkušenosti ze zahraničí prokazatelně dokládají efektivitu funkčních národních screeningových systémů v jiných zemích, že i naše regionální a lokální zkušenosti v České republice mají pozitivní a statisticky významné výsledky, jak potvrzují lékařky Zuzana Šálková a Eva Havlíková. Také Tamtam se od roku 1998 snaží podporovat proces zavedení celoplošného screeningu sluchových vad v České republice, jak se můžete dočíst v článcích Věry Pažourkové, Anny Kučerové a Anny Jiříčkové. Kontinuálně sledujeme, že mezi našimi klienty přibývá dětí, které mají ve čtyřech měsících kvalitní sluchadlo a rodiče, kteří vědí, jak sluch a komunikaci svého dítěte rozvíjet. Bohužel ale registrujeme i rodiče, a není jich málo, kteří o vyšetření sluchu v porodnici vůbec nevědí, nebo naopak vyšetřením projdou, ale netuší, co mají dělat dál. Mnozí ještě ve dvou letech věku dítěte žijí s informací, že jejich dítě je opožděné. Proč nemohou být vyšetřeni novorozenci ve všech porodnicích? Proč nemohou dostat všichni rodiče srovnatelné informace? Proč nemáme v České republice jednotné metodické vedení a národní registr? Bude se systém u nás nějak měnit? Co můžeme pro pozitivní změnu udělat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v posledním čísle Dětského sluchu a na portálu www.idetskysluch.cz.

Díky mnoha zapáleným (vytrvalým,nadšeným, obětavým) lidem, jmenovitě musím vzpomenout na pana docenta Zdeňka Kabelku, jsme na správné cestě a nikoli jen na jejím začátku. Věřím, že každý krok správným směrem je užitečný a jsem přesvědčena, že dobré věci poslouží i toto číslo Dětského sluchu a veškeré informace na portálu idetskysluch.cz věnované včasné diagnostice.

 

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte se námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Facebook
Nejnovější trendy a aktuality
YouTube kanál
Zajímavé reportáže a rozhovory
Partneři
Partneři-2 Partneři-4 cez 4 malý sirda úřad vlády 2
inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.